Policy för hantering av personuppgifter och cookies

1. Allmänt

Genom att gå in på loftreklam.se(”hemsidan”) godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och cookies i samband med din användning av hemsidan.

För användning av erbjudna tjänster på hemsidan gäller särskilda villkor.

LOFT Reklambyrå i Jönköping ABmed org.nr. 556868-4327(nedan betecknat som ”vi”, ”vår”, ”oss”, ”företaget”) är ansvarig för hemsidan. För kontakt och frågor vänligen skicka e-post till info@loftreklam.se. För övriga kontaktuppgifter se hemsidan, loftreklam.se.

2. Cookies

Loftreklam.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda loftreklam.se som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök.

Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på loftreklam.se sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Loftreklam.se har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar.

 

Cookies på den här hemsidan

NamnTyp av cookie, uppgifter som samlas in och cookiens funktionLagringstidDomännamnUtelämning av uppgifter till tredje part
Google Analytics (_ga)Permanent cookie som samlar in uppgifter i anonym form i syfte att identifiera och registrera användare, vilket görs med hjälp av ett slumpvist genererat nummer. Uppgifterna används bl.a. för att mäta och analysera besöksmönster, beteenden och antal besökare på hemsidan. Informationen kan därefter användas för att förbättra hemsidans funktioner och Din användarupplevelse.2 årloftreklam.seGoogle får tillgång till den information som cookien samlat in.
Google Analytics (_gat)Cookie som samlar in uppgifter i syfte att reglera hur ofta en förfrågan kan skickas. Detta i syfte att hemsidan/tjänsten inte ska överbelastas med för mycket data. Cookien begränsar således insamlingen av data på starkt trafikerade hemsidor. Detta innebär att hemsidans prestanda förbättras och att Din användarupplevelse i sin tur förbättras.10 minuterloftreklam.seGoogle får tillgång till den information som cookien samlat in.
ComplianzComplianz lagrar användarinställningarna för cookievarningsinställningarna.365 dagarloftreklam.seApplikationen får tillgång till den information som cookien samlat in.
WordpressCookie för att hålla dig inloggad på sidan.30 dagarloftreklam.seApplikationen får tillgång till den information som cookien samlat in.
Google reCAPTCHAVi använder reCAPTCHA-lösning för att förhindra spamförfrågningar på våra offentliga kontaktformulär.Sessionloftreklam.seGoogle får tillgång till den information som cookien samlat in.
Google MapsDen här cookien sparas när du besöker kontaktsidan, som innehåller en inbäddad Google Map-karta.2 månaderloftreklam.seGoogle får tillgång till den information som cookien samlat in.

 

Radering och blockering av cookies

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt men genom inställningar i din webbläsare kan du blockera och ta bort cookies. Hur detta görs till skiljer sig åt mellan olika webbläsare och går att läsa mer om i instruktionerna till webbläsaren alternativt i den hjälpfunktion som finns i de flesta webbläsare. Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns också på www.aboutcookies.org.

3. Personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via formuläret på hemsidan eller skickar e-post till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig i form av till exempel utskick av nyhetsbrev.

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig, få eventuellt felaktiga uppgifter rättade och begära att bli raderad.

Det är syftet som avgör hur länge vi sparar dina personuppgifter och vi sparar dem aldrig längre än vi har rätt till. När vi inte längre har laglig grund att behandla dem gallras och raderas personuppgifterna. Eftersom personuppgifterna behandlas för olika syften, sparas de också olika lång tid.

LOFT Reklambyrå i Jönköping ABär personuppgiftsansvarig. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta info@loftreklam.se.

4. Immaterialrätt

Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör LOFT Reklambyrå i Jönköping AB eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver LOFT Reklambyrå i Jönköping AB:s skriftliga godkännande.

All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

5. Ansvar

LOFT Reklambyrå i Jönköping AB tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på hemsidan eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

6. Tillämplig lag

Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med Jönköpings tingsrätt som första domstolsinstans.