Kalle Edblom

Kalle Edblom

Kalle Edblom är specialist inom VVS- och fuktteknik. De besiktigar, torkar och återställer fukt- och vattenskador. Felsöker och åtgärdar problem i befintliga rörsystem.

För Kalle Edblom har vi arbetat fram en varumärkesidentitet med logotype och grafisk form.

www.kalleedblom.se