Pingst Socialt

Pingst Socialt

Pingst Socialt har ett uppdrag att på kristen grund ge människor stöd, rehabilitering och omsorg, samt att stödja församlingar och enskilda som vill engagera sig i socialt och diakonalt arbete.
LOFT har i nära samarbete med Pingst Socialt tagit fram en folder som beskriver deras verksamhet och uppdrag.