PMU

PMU

PMU, Pingstmissionens utvecklingssamarbete, är en av Sveriges större biståndsorganisationer. Utöver det direkta arbetet med utvecklingsprojekt och humanitära insatser, arbetar de med påverkansarbete, kommunikations- och insamlingsarbete och second hand-butiker i Sverige.

Church and Gender Equality är en bok om kyrkor och jämställdhet. Syftet med boken är att fördjupa det trosbaserade perspektivet på jämställdhet. LOFT har formgivit och illustrerat bilderna i boken som även finns i en fransk utgåva.

PMU:s årligt återkommande kalender för gåvogivare är också en återkommande produktion som LOFT producerar i samarbete med Skilltryck i Skillingaryd.