S.I.T – Svensk Innovativ Träteknik

S.I.T – Svensk Innovativ Träteknik

Svensk Innovativ Träteknik AB (S.I.T) är ett företag med lång tradition inom svensk träbearbetning. Historien går ända tillbaka till 1919 då Sigfrid Stenberg grundade företaget med affärsidén att leverera maskiner till träindustrin.

LOFT fungerar som en extern marknadsavdelning. Tillsammans har vi utformat en strategisk marknadsplan som kanaliserats i aktiviteter såsom digitala nyhetsbrev, DR-utskick, trycksaker, hemsida samt diverse övriga marknadsaktiviteter.