Svenska Bilsportförbundet

Svenska Bilsportförbundet

Svensk motorsport har under senaste tiden rönt stora framgångar med flera duktiga förare som nått framgång både nationellt och internationellt.

LOFT har fått förtroendet att tillsammans med Svenska Bilsportförbundet formge verksamhetsberättelse. Parallellt med den så har också en sportgrensbroschyr som presenterar svensk bilsport och dess olika grenar producerats. I nära samarbete med Kartingutskottet har grenfoldern uppdaterats och anpassats till den gemensamma profil som finns för Svenska Bilsportförbundet.